Պետության առաջացման ձևերը

Տարբեր տեսությունների համաձայն կան պետության առաջացման տարբեր ձևեր։Աստվածաբանական տեսության համաձայն պետությունն առաջացել է աստծո կամքին համաձայն։

Նահապետական տեսությաան համաձայն պետությունը առաջանում է ընտանիքի բամացման ,ընդլայնման արդյունքում։

Տնտեսական տեսության համաձայն պետությունը ձևավորվել է նախնադարյան հասարակության տնտեսական զարգացման արդյունքում։

Բռնության տեսության համաձայն պետությունը առաջացել է պատերազմների հետևանքով։

Պետության տեսակները

Ինքնիշխան և Ոչ ինքնիշխան

Պետության կառավարման ձևերը

Միապետությաան ժամանակ իշխանությունը ցմահ պատկանում է միապետին։

Տեսակները՝
Բացարձակ-Իշխանությունն բացարձակ պատկանում է միապետին
Սահմանափակ-Բացի միապետից կան նաև իշխանության այլ մարմիններ

Հանրապետություն

Հանրապետական կառավարման համակարգի պարագայում իշխանությունը ձևավորվում է ուղղակի կամ անուղղակի ընտրությունների միջոցով, որի դեպքում ժողովուրդը մասնակցում է իշխանության ձևավորման գործընթացին։ Առանձնացվում են հանրապետական կառավարման համակարգի 3 տեսակներ՝

 • նախագահական/կառավարությունը ձևավոևվում ու լուխարվում է նախագահի կողմից/
 • պառլամենտական/գլխավոր դերը պատկանում է խորհրդարանին կամ պառլամենտին/
 • խառը կամ կիսանախագահական/իշխանությունը ձևավորվում է նախագահի կողմի՝խորհրդարանի պարտադիր մասնակցությամբ
  Բացատրել հետևյալ հասսկացությունները-
 • Դեմոկրատիա-Պետության կառուցվածքի ձև է,որի ժամանակ իշխանության մարմինների ընտրությունը կատարվում է ժողովրդի կողմից։
 • Տիրանիա-Պետության կառոււցվածքի ձև,որի ժամանակ կառավարող անձը իշխանության է գալիս բռնությամբ։
 • Դիկտատուրա-Պետության կառուցվածքի ձև ,որտեղ իշխանությունը պատկանում է մեկ անձի կամ խմբի,չկա խոսքի ազատություն,չկան քաղաքական կուսակցություններ։
 • Օլիգարխիա-
 • Պոպուլիզմ-Քաղաքականություն է ,որը դիմում է լայն զանգվածներին ևբ խոստանում նրան արագ և հեշտ լուծել սոցիալական սուրն խնդիրնեևը
 • Մերիտոկրատիա-Պետության կառավարման սկզբունք,որի համաձայն ղեկավար պաշտոններ պետք է զբաղեցնեն առավել ընդունակ մարդիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s