Կետադրիր նախադասությունները

Կետադրի՛ր նախադասությունները։ 1.Ստիպված եմ վճարել կանխիկ, որովհետև բանկային քարտս մոռացել եմ տանը։ 2.Այս խանութում հնարավոր է վճարել միայն կանխի, մինչդեռ այդքան գումար դրամապանակումս չկա: 3. Նրա գլուխը հոգնեց ծանր մտքերից, նյարդերը թուլացան, և աչքերը փակվեցին։ 4. 4. Լույսը մեծացավ ,ընդարձակվեց, գույնը փոխեց,իսկ շուրջը տարածվեցին բոսորագույն շողեր։ 5. 5.Ամայի էր դարձել դրախտը ,և թռչունների երգը ձանձրացնում էր նրան։ 6. 6. Մրրիկը հադարտվեց, ուղևորները թեթևացած նայեցին միմյանց։ 7. 7. Հույները հարգել էին զորապետի խնդրանքը ,և նա մի փոքրիկ զորագունդ կազմած` եկել էր Անի բերդը գրավելու։ 8. 8. Իշխանն ուզում էր առաջ շարժվել ,բայց այդ ժամանակ նրան հայտնեցին Պապ թագավորի վերադարձի մասին։ 9. 9. Եղանակը տաքացավ, իրար ետևից Դվին սկսեցին գալ նախարարները։ 10. 10. Պապը գալիս էր արագ ,նրա հետևից գալիս էին պալատականները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s