Բառերի թարգամություն

hayır-ոչ
tilki-աղվես
leylek-արագիլ
birgun-մի օր
davet etmek-հրավիրել
çorba-թուրքական ազգաըին ապուր
yapmak-անել
lezzetli-համեղ
işmek-խմել
ev-տուն
aç-քաղցած
ayrılmak-բաժանվել,հեռանալ
boşanmak-ամուսնալուծվել
elınıze sağlık-ճաշից հետո շնորհակալական խոսք
saat-ժամ
evet-այո
çok-շատ
çok az-շատ քիչ
az-քիչ
üzülmek-տխրել,զղջալ
galiba-հավանաբար-
hafta-շաբաթ
ay-ամիս
başka-ուրիշ
özür dılemek-ներողություն խնդրել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s