Թարգմանական աշխատանք․

Անառակ որդու առակը


-Մի մարդ երկու որդի ուներ։ 12 Կրտսերը հորն ասաց. «Հա՛յր, քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը հիմա՛ տուր ինձ»։ Եվ հայրն իր որդիների մեջ բաժանեց իր ունեցվածքը։ 13 Մի քանի օր հետո կրտսեր որդին վերցրեց իր ամբողջ հարստությունը և գնաց հեռու երկիր։ Այնտեղ անառակ կյանք վարելով, նա մսխեց հարստությունը 14 և սպառեց իր ամբողջ ունեցածը։
Պատահեց, որ այդ երկրում սաստիկ սով տիրեց, երբ ինքն արդեն սկսել էր աղքատանալ։ 15 Ուստի գնաց, այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ ծառա եղավ, և սա ուղարկեց նրան իր ագարակը՝ խոզեր արածեցնելու։
16 Նա նույնիսկ պատրաստ էր խոզերի կերած եղջերենու պտուղով իր փորը լցնելու, սակայն ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ 17 Երբ անդրադարձավ իր վիճակին, ինքն իրեն ասաց. «Քանի՜ աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որոնք իրենց պետք եղած կերակուրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ սովամահ եմ լինում։ 18 Վեր կենամ գնամ հորս մոտ և ասեմ նրան. “Հա՛յր, մեղանչեցի Աստծու և քո դեմ, 19 այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ համարիր քո աշխատավորներից մեկը”»։ 20 Ապա վեր կացավ և գնաց իր հոր մոտ։
Նա տնից դեռևս բավական հեռու էր, երբ հայրը տեսավ նրան և գթաց. վազելով ընդառաջ գնաց նրան, փաթաթվեց վզին և համբուրեց։ 21 Որդին հորն ասաց. «Հա՛յր, մեղանչեցի Աստծու և քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ 22 Հայրն իր ծառաներին հրամայեց. «Անմիջապես բերե՛ք լավագույն պատմուճանը և հագցրե՛ք նրան, մատանի՛ անցկացրեք նրա մատին և կոշիկնե՛ր տվեք նրան։ 23 Բերե՛ք պարարտ հորթը, մորթեցե՛ք, ուտենք և ուրախանանք, 24 որովհետև իմ այս որդին մեռած էր՝ կենդանացավ, կորած էր՝ գտնվեց»։ Եվ սկսեցին խրախճանքը։
25 Մինչ այդ ավագ որդին ագարակում էր։ Վերադարձին, երբ մոտեցավ տանը, երգի և պարի ձայներ լսեց։ 26 Կանչեց ծառաներից մեկին և հարցրեց, թե ի՛նչ կա։ 27 Ծառան ասաց նրան. «Քո եղբայրն է եկել, և որովհետև նա ողջ-առողջ վերադարձավ, հայրդ մորթեց պարարտ հորթը»։ 28 Ավագ եղբայրը զայրացավ և չուզեց ներս մտնել։ Իմանալով այդ մասին՝ հայրը դուրս ելավ և աղաչեց նրան, որ ներս մտնի։ 29 Իսկ նա պատասխանեց. «Տարիներ ի վեր ծառայում եմ քեզ, քո ոչ մի հրահանգ երբեք չեմ անտեսել, և սակայն դու նույնիսկ մի ուլ չտվեցիր ինձ, որ ուրախանայի բարեկամներիս հետ։ 30 Մինչդեռ երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը մսխեց պոռնիկների հետ, դու պարարտ հորթը մորթեցիր նրա համար»։ 31 Հայրը նրան ասաց. «Տղա՛ս, դու միշտ ինձ հետ ես, և իմ ամբողջ ունեցածը քոնն է։ 32 Հիմա պիտի ուրախանանք և ցնծանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր՝ կենդանացավ, կորած էր՝ գտնվեց»։

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s