Առաջադրանք 3․ Տերմինների բացատրություն

  1. էներգակիրներ- Բնության մեջ գտնվող բոլոր այն պաշարները, որոնք մարդը կարող է օգտագործել էլեկտրաէներգիա ստանալու համար, կոչվում են էներգակիրներ։
  2. Ածուխ- պինդ, ածխածնով հարուստ այրվող օգտակար հանածո է, որն առաջացել է Երկրի ընդերքում՝ միլիոնավոր տարիների ընթացքում՝ հնագույն բույսերի մնացորդների բարդ քիմիական և երկրաբանական փոխարկումների հետևանքով։ 
  3. Նավթ – բնական եղանակով հայտնվող, երկրի նստվածքային թաղանթում տարածված, յուղանման, յուրահատուկ հոտով, դյուրավառ հեղուկ է։
  4. ԲՆական գազ– օգնակար անհամ, անհոտ և անգույն գազային միացություն է։ 
  5. Էկոհամակարգ- էկոլոգիական համակարգը`կենսաբանական համակարգ է , որը կազմված է կենդանի օրգանիզմների համայնքից` բիոցենոզից, նրանց բնակության միջավայրից՝ կենսատոպից, կապի համակարգից՝ որը էներգիայի և նյութի փոխանակություն է իրականանում նրանց միջև։
  6. Բնօգտագործում – բնական պաշարների և բնական պայմանների օգտագործման և պահպանման ձևերի համախումբն է։
  7. Բնապահպանություն- Երկիր մոլորակի բնական ռեսուրսների պահպանման, վերականգնման և ռացիոնալ օգտագործման չափերի ամբողջությունն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s