Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդ/ագույն/նկար
ծաղիկ/ազարդ/քանդակ
լուր/գիր/սեղան
լեռ/շղթա/կապ
ճերմակ/հերարձակ/արձակ
անդակ/գործ/ընկեր
2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով-խռովկան
խոտոր-անխոտոր
երերուն-աներեր
տարակուսելի-անտարակույս
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-անզարդ
ամոթխած-անամոթ
աղմկոտ-աղմկոտ
արատավոր-անարատ
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-ընչազուրկ
թեթևաբարո-ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր-սխալ,ճիշտ
շնորհալի-տաղանդավոր,անշնորհք
նուրբ-քնքուշ,կոպիտ,բռի
անաչառ-արդար,աչառու
երախտագետ-երախտապարտ,ապերախտ,երաղտամոռ
անաղարտ-խաղաղ,անհանգիստ
պարկեշտ-համեստ,անպարկեշտ
ահռելի-հսկայական,փոքր
հանդուգն-խիզախ,ըմբոստ,վախկոտ,հանդուգն
փութաջան-ջանասեր,ծույլ
խրթին-դժվար,բարդ,հեշտ,դյուրինն,մատչելի

Բառի սկզբին ավելացող մասնիկը նաղածանցն է ,որը բառին տալիս է նոր իմաստ։
Հայերենի նաղածանցները ի տարբերություն վերջածանցների քիչ են։

Ան-պատկառ,անթերի
ապ-ապօրինի,ապերախտ,ապուշ
դժ-դժգոհ,դժբաղտ,դժկամ,դժգույն,
տ-տխուր,տհաս,տգեղ,տկար,տմարդի
չ-չբեր,չկամ
անդր-Անդրկովկաս,անդրաշխարհ,
առ-առօրյա,առաջ,առկա,առընթեր
արտ-արտասահման,արտերկիր
բաց-բացասական,բացականչություն
դեր-դերանուն,դերբայ
ենթ-ենթակա,ենթարկել,ենթակայություն,
հակ-հակամարտություն,հականիշ
հար-հարաբերություն,հարադիր,հարանուն,
համ-համաձայն,համընդհանուր
ընդ-ընդմիջում,ընդգրկել,ընհհանուր
ներ-ներկա,ներառական,ներգաղթ
ստոր-ստորաբաժանում,ստորգետնյա
վեր-վերգետնյա,վերամիավորում
տար-տարորոշել,տարօրինակ
տրամ-տրամագիծ,տրամաբանություն
փոխ-փոխըմբռնում,փոխհարաբերություն
թեր-թերաժ,թերուս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s